Proaktywność, spójność wenetrzna i czas

0

Ci, co robią najgorszy użytek z czasu,
są pierwsi do skarżenia się na jego brak

 

Jean De La Bruyere

 

 

 

Proaktywność,  kolejna cecha wielkiej piątki cech niezbędnych do szczęśliwego życia, to chyba najważniejsza dla zarządzania sobą w czasie cecha.
Ona mówi: zaczynaj z wizją końca. Zachęca zatem nie tylko do posiadania wizji życia, która jak wiadomo jest kluczowa dla robienia planów i dokonywania właściwych wyborów, ale pozwala później postępować tak, by rzeczywiście tę wizję realizować.

To proaktywność jest odpowiedzialna za to, że nie działamy reaktywnie, impulsywnie i na zasadzie owczego pędu ale … świadomie wybieramy reakcję na to, co się dzieje. Nie pójdziemy z innymi gdzieś tylko dlatego, że oni tego chcą, jeśli mamy inne plany lub… inne poglądy. W ogóle nie będziemy się przejmować pomysłami innych na życie i na spędzanie czasu, ale sami będziemy dzielić go między to, czego potrzebujemy, by spełnić swoją życiową misję.

Proaktywna osoba śpiesząca się do domu, aby uczyć się angielskiego, nie pozwoli się zatrzymać na zwykłe pogaduszki spotkanej przypadkowo sąsiadce.  W każdej sytuacji będzie wybierać w zgodzie z własnymi wartościami czyli z tym, co zapisała w wizji i misji.

Ponadto proaktywnie postępująca osoba nie marnuje czasu na sprawy, na które nie ma wpływu, ale z energią działa tam, gdzie ten wpływ ma. Szczególnie dużo wymaga od siebie.

 

Spójność wewnętrzna jest niezbędna do… pracy z kalendarzem.
Co z tego, że pięknie go prowadzimy, równiutko  i na kolorowo wpisujemy kolejne rzeczy do zrobienia, zadania i cele… jeśli na pisaniu się kończy, jeżeli brakuje nam silnej woli, aby spełnić poczynione sobie obietnice.

 

Prowadzeni kalendarza to robienie i dotrzymywanie obietnic dawanych sobie i innym i umieszczanie ich w czasie.

To jest także istota spójności wewnętrznej.

Dodatkowo spójność wewnętrzna to życie zgodnie z pryncypiami i wartościami, które pokrywają się z tymi pryncypiami. To życie uczciwe i szlachetne, które pozwala na wybór pewnej drogi w działaniu, takiej która na pewno pozwoli dojść najbezpieczniej, choć nie zawsze najłatwiej, do celu.

Pozytywne myślenie, choć może nie ma bezpośredniego przełożenia na zarządzanie sobą w czasie, to wydatnie przyczynia się do poziomu energii, niezbędnej do godzenia wszystkich wymogów naszych dni, tygodni i lat. I daje nam wiarę, że damy radę.

 

ZADANIE:

  • Proszę pracować nad proaktywnością, poczuciem spójności wewnętrznej i pozytywnym myśleniem.
    To moja ostatnia prośba na ten temat w ramach akcji Liczy się dzisiaj. Reszta w Państwa rękach.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here