Logodydaktyka

Logodydaktyka – to koncepcja wspierająca rozwój człowieka stworzona przez Iwonę Majewską-Opiełkę pod wpływem inspiracji Viktora Frankla i jego logoterapii. To formuła dochodzenia do zadowolenia z życia i poczucia spełnienia bez odwoływania się do terapii i psychicznych obnażeń, przeznaczona dla ludzi odczuwających potrzebę zmian i rozwoju. Opiera o właściwie rozumianą skuteczność działania i permanentny rozwój. Pozwala na znalezienie własnego unikatowego pomysłu na siebie oraz doskonalenie charakteru i niezbędnych do skutecznego działania  kompetencji psychologicznych. Książka “Logodydaktyka droga rozwoju” dokładnie omawia zarówno system wspierania rozwoju  jak i sposób trenowania czy wsparcia coachingowego.

Cechy, które za sprawą logodydaktyki można rozwijać to:

 • Poczucie własnej wartości
 • Proaktywność
 • Poczucie obfitości
 • Poczucie spójności wewnętrznej
 • Pozytywne myślenie

Kompetencje wspierające skuteczność działań, które można z pomocą logodydaktyki budować to:

 • Uświadomiona Skuteczna Komunikacja
 • Planowanie życia i zarządzanie sobą w czasie
 • Zachowania w sytuacjach trudnych
 • Kontrola stresu

Logodydaktyka łączy etyczne podejście do działania oparte na kilku niepodważalnych pryncypiach zawiadujących życiem człowieka ze skutecznością działania, przez co ma bardzo praktyczny charakter.

Posługując się szeregiem specjalnie dobranych szkoleń a w nich ćwiczeń i zadań pozwala na nadanie życiu własnego sensu (logos) oraz prawdziwie skuteczne działanie w oparciu o indywidualną wizję i misję życia.

Główne metody to szkolenia, trening osobisty – jeden na jeden, konsultacje coaching i indywidualna praca z zadaniami we własnym czasie.

Zasady logodydaktyki przekładają się również na działanie firmy – Firma to przede wszystkim ludzie. Logodydaktyka to dostrzega i włącza zarówno indywidualne aspiracje i cele ludzkie jak i zarządzanie poprzez misję do podstawowych celów szkoleniowych. Moje programy oparte są w dużej mierze na wadze tych zachowań. Podkreślam również rolę lidera w firmie.

10 ZASAD LOGODYDAKTYKI
 1. Człowiek ma nieograniczony potencjał rozwoju – indywidualnie i zbiorowo. Wykorzystuje niewielki procent swoich możliwości. To, co go odróżnia od innych form życia to samoświadomość, sumienie, wyobraźnia, wola i instynkt samorealizacji, który objawia się u różnych ludzi w różny sposób. Aby uruchomić ten potencjał należy budować na sile jednostki i skupiać się na wzmacnianiu kilku cech i rozwijaniu kompetencji, zamiast na dyskutowaniu słabości i próbie ich niwelowania.
 2. Jesteśmy w stanie sami się zmieniać, wpływać na doskonalenie siebie, wykorzystując zarówno pracę z podświadomością jak i świadomie budując nawyki, tworzące charakter.
 3. Mamy dostęp do Magazynu Podświadomości Zbiorowej (jakkolwiek to nazwiemy), która jest skarbnica wiedzy i ułatwia nam doskonalenie siebie i świata.
 4. Postawą skutecznego działania i funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym jest właściwe rozumienie skuteczności  i oparcie się na wcielaniu w działaniu wartości pryncypialnych.  Nie istnieje coś takiego jak “zawsze skuteczna technika.” Tylko właściwy charakter i wynikające z niego zachowania mogą zapewnić prawdziwą skuteczność działania.
 5. Skuteczne może być jedynie działanie według zasady wygrana-wygrana. To ekologiczna filozofia dająca się przenieść tak do biznesu jak i prywatnego życia.
 6. Cechy niezbędne w skutecznym działaniu to:
  • poczucie własnej
  • wartości
  • proaktywność
  • pozytywne myślenie,
  • poczucie obfitości
  • spójność wewnętrzna
  • wyobraźnia
  • samodzielność
  • poczucie współzależności
  • intuicja
  • zdolność i wola ciągłego uczenia się

  Wszystko to można w sobie wykształcić stosując odpowiednie ćwiczenia oraz budując nawyki.

 7. Życiu nadają wartość i sens cele połączone z najważniejszymi wartościami. Misja i wizja życia to dwa istotne elementy spełnienia.
 8. Spełnienie w życiu zależy od właściwego zarządzania sobą w czasie.
 9. Potrzebujemy liderów w życiu społecznym i w biznesie. Liderem się staje i można pomóc sobie i komuś w wykształceniu cech liderskich.
 10. Wszelka zmiana zaczyna się od nas samych.