Łącznik

1

Budowanie poczucia własnej wartości
to nawiązywanie kontaktu z siłą, która jest w nas

 

Człowiek nie jest tak prosty, jak próbujemy go opisać. Ani biologia, ani psychologia, ani tym bardziej filozofia nie ma pełnej charakterystyki ludzkich cech. Jest to tym bardziej złożone, że ludzie różnią się od siebie w zakresie niemal każdej, nawet najbardziej oczywistej ludzkiej cechy. Warunki zewnętrzne, w jakich żyjemy, różnią się od siebie znacznie,  a do tego różnorodne życiorysy ludzkie również mają wpływ na to, kim w efekcie się stają się ich posiadacze. Te same cechy osobowościowe czy nawet fizyczne mogą być w jednej sytuacji postrzegane jako siła, w innej – jako słabość. Więcej, to, co my sami uważamy za własną siłę, może być zupełnie przeciwnie odbierane przez innych. To dlatego między innymi badanie silnych i słabych stron uważam za mało przydatne. Jedyna niewątpliwa wartość tego ćwiczenia, to pochylenie się nad sobą, dokładniejsze przyjrzenie, zwiększenie świadomości siebie.

 

Prawdą jednakże jest to, że każdy z nas ma w sobie moc czyli talenty wszelakie, zdolności, predyspozycje czy inne indywidualne cechy (również fizyczne), które czekają na to, żeby z nich korzystać, rozwijać je i żeby przy ich pomocy mieć poczucie spełnionego życia. Wykorzystanie tej mocy we właściwy sposób i we właściwym czasie, czyli zamienienie jej w odpowiedni sposób na działanie, staje się siłą człowieka. Dopiero wtedy można mówić naprawdę o sile.

 

Poczucie własnej wartości wydaje się być pierwszym łącznikiem
pomiędzy potencjałem, jaki w nas drzemie
a środowiskiem i sposobem, w jaki najlepiej można go wykorzystać.

 

Kiedy nie ma się poczucia własnej wartości, co zwykle łączy się z niską samooceną czyli świadomością swoich pozytywnych cech, osiągnięć i sukcesów, nie jest nawet łatwo wyliczyć pozytywne informacje na własny temat. Wiem to, ponieważ jest to jedno z pierwszych ćwiczeń, które robię z większością klientów.

Brak poczucia własnej wartości powoduje też nie zawsze dobrze nam służącą interpretację zachowań innych ludzi, ich oczekiwań, w ogóle – niekorzystną interpretację środowiska. Sprawia, że pytania jakie – świadomie lub nie – zadajemy sobie w procesie myślenia, mogą mieć charakter osądzający negatywnie siebie lub innych. Takie deformacje mogą powodować, iż będziemy  po prostu reagować na to, co się dzieje zamiast dokonywać wyboru najlepszego zachowania, nie docierając w konsekwencji do naszej siły.

 

Natomiast poczucie własnej wartości jest tą cecha charakteru, która zapewnia nam zarówno właściwsza ocenę środowiska jak i większą świadomość swoich talentów oraz odwagę sięgania po nie.   W zależności od tego, jaki światopogląd przyjmiemy myśląc o powstaniu człowieka – ewolucyjny czy kreacjonistyczny  – poczucie własnej wartości będzie utraconym darem Boga dla człowieka, albo  cechą jeszcze nie wykształconą. Tak, czy inaczej. Każdy z nas, z pomocą innych, musi sam zadbać o to, by mieć poczucie własnej wartości.

 

Kocham siebie i szanuję,
Wiem, że potrafię i zasługuję

 

Ten dwuwiersz powstał jako definicja poczucia własnej wartości w czasie  zajęć prowadzonej przeze mnie Akademii Trenerskiej,  klika lat temu. Sądzę, że znakomicie oddaje jego istotę. Z tego wypływa takie podejście do siebie, które umożliwia docieranie do wszystkiego, co jest nam potrzebne aby realizować to na co zasługujemy i co na pewno potrafimy.

 

Dziś po prostu powtarzaj od czasu do czasu ten wierszyk.

 

 

 

 

1 KOMENTARZ

  1. Uwielbiam ludzi, którzy mają poczucie własnej wartości, i siebie też:). Dziękuję Pani Iwonko za kolejny tekst.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here