Strona główna Szkolenia

Szkolenia

Wszelkie formy katalizowania rozwoju indywidualnego oraz zwiększanie skuteczności indywidualnej i firmowej prowadzone jest w zgodzie ze stworzonym przeze mnie modelem wspierania rozwoju – logodydaktyką. Logodydaktyka to rodzaj struktury porządkującej percepcję: sieć poznawcza, w która wkładane są również najnowsze dokonania w dziedzinie samorozwoju.

SZKOLENIA DLA FIRM

Prowadzę głównie szkolenia zamknięte, organizowane przez  konkretne firmy zwracające się bezpośrednio do mnie. Szkolenia mają formę seminariów i prowadzone są w wymiarze jednego, dwóch i trzech dni.

Chętnie przyjmuję zlecenia polegające na wygłaszaniu wykładów motywacyjnych, inaugurujących czy wprowadzających do różnego rodzaju projektów. Tematy szczególnie mi bliskie to lider i jego funkcje w grupie i zespole oraz zasady skutecznego współdziałania w organizacjach gospodarczych i instytucjach, a także kobieta w biznesie.

Najchętniej przeprowadzam dwudniowe szkolenie Umysł lidera czyli jak kierować ludźmi w XXI wieku, jednodniowe – sprzedaż i charakter oraz gra o czas. Jak zarządzać sobą, by mieć czas na wszystko, co ważne, zasady skutecznego współdziałania oraz “Mój przyjaciel stres”

Oto przykładowe programy szkoleń:

Moje szkolenia koncentrują się wokół spraw potrzebnych wszystkim i każdemu, jednak wkładam w nie pierwiastek charakterystyczny dla danej grupy szkoleniowej. Mogę również przygotować szkolenie pod konkretne zamówienie.

SZKOLENIA DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ

Prowadzę szkolenia dla kadry pedagogicznej, zarówno w szkołach jak i przedszkolach, chętnie spotykam się również z grupami rodziców zainteresowanych wiedzą pozwalająca im być lepszymi rodzicami. Zazwyczaj tytuł tych szkoleń to Wychowanie do szczęścia. Jak wychować mądrego i szczęśliwego człowieka. Szkolenie uświadamia konieczność poczynienia odpowiednich wysiłków, by wbudować dzieciom charakter przygotowujący je do szczęśliwego życia. Edukacja to nie tylko rozwój intelektualny, ale także proces wychowawczy, dlatego szkolenie wskazuje metody budowania w dzieciach poczucia własnej wartości, proaktywności i innych niezbędnych cech oraz postępowania wpajającego istotne wartości i zasady skutecznego działania. Szansą dla rodziców i nauczycieli zweryfikowania lub utrwalenie własnych modeli.

SZKOLENIA OTWARTE

Raz w roku organizuję szkolenie otwarte z bardzo ograniczoną liczbą miejsc.
To szkolenie “Mój najlepszy rok” w czasie którego Uczestnicy mogą nie tylko uświadomić sobie czego tak naprawdę pragną, ale dowiedzieć się jak zamienić to na konkretne cele i w jaki sposób podejść do siebie samych i do rzeczywistości, aby ich marzenia się ziściły. Szkolenie prowadzone jest on-line.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA