WYKORZYSTAJ DOBRZE PRAWO PRZYCIĄGANIA

0

DZIĘKI TEMU KURSOWI

 • Naprawdę zrozumiesz czym jest i jak działa prawo przyciągania
 • Na przykładzie dobrobytu, zdrowia i pokoju poznasz konkretne sposoby zachowania, zapewniające to, czego pragniesz.
 • Dowiesz się także, jak nie wpaść w pułapki wynikające z nie zawsze właściwej interpretacji udziału prawa przyciągania w naszym życiu
 • Na zawsze dostaniesz dostęp do afirmacyjnej medytacji dobrostanu

PRZYCIĄGAJ WSZYSTKO, CO JEST DLA CIEBIE DOBRE
WYKORZYSTANIE PRAWA PRZYCIĄGANIA WE WŁASNYM ŻYCIU

 Część pierwsza: Wykład i sesja na Zoom

 • Czym jest prawo przyciągania – dlaczego to ważne, aby je dobrze rozumieć
 • Dowody działanie prawa przyciągania, których nie dostrzegamy
 • Pojęcia związane z prawem przyciągania. Swobodne poruszanie się wśród różnych podejść. Prawdziwe rozumienie warunkuje właściwe podejście
 • Poziomy świadomości według Davida R. Hawkinsa. Jak łączy się ta wiedza z przyciąganiem i wynurzaniem naszych pragnień i jak ja wykorzystać dla siebie
 • Własne przykłady działania prawa przyciągania (Spotkanie na Zoom). Dlaczego tak ważne są osobiste przykłady
 • Pytania i odpowiedzi do tej sesji

Część druga: Wykład i praca indywidualna w oparciu o materiały i własny cel

 • Warunki brzegowe niezbędne do przyciągania tego, co chcemy przyciągnąć czy może mieć. Prawo Łaski
 • Dokładny schemat działania Prawa przyciągania, Prawa wynurzania i Prawa wibracji
 • Konkretne narzędzia pozwalające przyciągać cele w zakresie zdrowia, dobrobytu i pokoju. Te przykłady posłużą jako wzór do działania w kierunku własnych celów.
 • Odsuwanie warstw uniemożliwiających działanie (każdy pracuje ze swoim celem)

 Część trzecia: Wykład i indywidualne spotkanie

 • Mój konkretny cel, do którego chcę “zatrudnić” prawo przyciągania
 • Dlaczego prawo przyciągania tak często „nie działa”?
 • Kalibracja świadomości
 • Pułapki w jakie wchodzimy starając się korzystać z prawa przyciągania
 • Remedium na owe pułapki
 • Medytacja zdrowia, dobrobytu i miłości.

Inwestycja: 390 PLN (przy rejestracji)
Konto: ING 11 1050 1054 1000 0091 1729 4067

Terminy wykładów: 19 maja, 26 maja, 2 czerwca 2022 roku g. 19 polskiego czasu
Spotkanie na Zoom: 24 maja 2022 roku
Indywidualne spotkanie: Do ustalenia (pomiędzy 26 maja a 10 czerwca 2022 roku)